Mojím produktom sú tréningy a prístupy vychádzajúce z vlastnej predajnej a manažérskej praxe.

... dotknúť sa podstaty vecí je čoraz ťažšie. Topíme sa v množstve informácií, čísel a fráz. Povrchné, jednostranné fakty sa tvária ako vzdelanie, či dokonca múdrosť.

Nejde mi o záplavu ďaľších informácií. Snažím sa ísť „in medias res!

Dr. Svetozár Ružička
tréner a konateľ Come&Lot, s.r.o.

V roku 1992 som sa stal veterinárnym lekárom. Krátko na to som „odbočil“ a nasledujúcich desať rokov som pôsobil na rôznych obchodných a manažérskych pozíciách v zdravotníckom a farmaceutickom biznise.

V roku 2001 som začal kariéru v poisťovni, kde som dosiahol pozíciu Zástupcu riaditeľa agentúrnej siete. Neskôr som pôsobil ako manažér obchodných skupín a celých sietí v maklérskych spoločnostiach na Slovensku a v Čechách (MLM).

Ako projektový manažér som sa zúčastnil Dôchodkovej aj zdravotnej reformy na Slovensku (2004).

Bol som pri založení a dva roky som pôsobil v predstavenstve Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (2006-2008).

Realizoval som vlastný projekt emisie korporátnych dlhopisov pre českú a.s. (2009).

Pôsobil som ako konzultant a tréner aj v rámci Českej dôchodkovej reformy (2013).

Venujem sa najmä projektovému manažmentu a tréningom obchodných štruktúr.

Hlavné tréningy:

 • Predaj
 • Vedenie (existujúceho) tímu
 • Rozvoj tímu (nábor a zapracovanie)
  • ideálne ako séria naväzujúcich tréningov „Akadémia“
 • Verejná prezentácia

Idea, kľúčové témy tréningov:

Predaj

 • Predávajú sa produkty, kariéra, myšlienky, riešenia... Preto je „Predaj“ základnou témou, východiskom pre všetky nasledujúce tréningy. Kedy ľudia kupujú(?), typológia zákazníkov, anatómia predajného procesu...

Vedenie tímu

 • Ako motivovať a viesť obchodný tím k výsledkom. Ako nastaviť, alebo vyladiť existujúce postupy, vzťahy, návyky a zručnosti. Audit tímu. Zvýšenie výkonu a odolnosť k vyhoreniu...

Rozvoj tímu

 • Vyhľadávanie a nábor (recruitment) nových členov tímu. Motivácia, vytrvalosť v nábore. Nábor s tímom. SMART zapracovanie...

Verejná prezentácia

 • Príprava a organizácia verejnej prezentácie. Strhujúci prejav pred skupinou - príprava, výstavba a zvládnutie....

Akadémia

 • Akadémia je séria vzájomne súvisiacich a podporujúcich sa tréningov, s cieľom rozvíjať predajné, komunikačné, prezentačné, manažérske a náborovacie zručnosti vybraných osôb
 • Netradičné formy komunikácie s obchodnou sieťou poisťovne, vyhlásenie súťaže formou komiksu “REKRÚTOVACIA HYSTÉRIA”.
 • Projekt z obdobia môjho pôsobenia v poisťovni Amslico.
 • Vlastný projekt realizácie dôchodkovej reformy v maklérskej firme
 • Predajná pomôcka pre cca 2500 spolupracovníkov v príprave na reformu
 • Neskôr som sa stal manažér obchodnej siete (MLM) ako aj Klientského servisu
 • Motivačná prednáška, „Nakŕm svoju kravu” (myslí sa príležitosť)
 • Celoslovenský míting obchodnej siete AFS počas Zdravotnej reformy (nábor poistencov pre novú komerčnú zdravotnú poisťovňu)
 • AFISP Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov
 • V súčasnosti jeden z najrešpektovanejších subjektov na finančnom trhu SR
 • Korporátne dlhopisy ako zdroj pre financovanie biznisu a rozvoja firmy
 • Príležitosť profitovať na zaujímavých projektoch pre občanov - investorov
 • Súčasťou podpory predaja bol aj rozhovor, v ktorom som predstavil projekt v časopise DIAMOND GUIDE (ukážka vyššie).
 • Úvodný príhovor pre sieť obchodníkov České pojišťovny - skúsenosti z reformy
 • Príprava na reformu – informačná a motivačná Road show pre vyše 1000 spolupracovníkov České pojišťovny
 • Akadémia pre 170 manažérov České pojišťovny
 • Reprezentačný, náučný a prezentačný printový materiál (folder) pre obchodnú sieť finančných maklérov a ich klientov
 • Harmonická trojkombinácia, park, záhrada a chov zvierat so zaujímavou produkciou mlieka, mäsa, vajec, zeleniny, byliniek...   na neveľkom pozemku v intraviláne.
Kontakty:
+421 903 429 337 ● ruzicka@svetozar.sk ● www.svetozar.sk
Faktúračné údaje:
Come&Lot, s.r.o., Nádražná 928, 908 73 Veľké Leváre, IČO:  36 669 831, DIČ:   2022246006, IČ pre DPH: SK202 224 6006
Účet: 1081413003/1111, UniCreditBank Malacky, SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK62 1111 0000 0010 8141 3003